1

vijesti

Furfuralni kemijski spoj

Furfural (C4H3O-CHO), koji se naziva i 2-furaldehid, najpoznatiji član obitelji furana i izvor ostalih tehnički važnih furana. To je bezbojna tekućina (točka vrenja 161,7 ° C; specifična težina 1,1598) koja podliježe potamnjenju na zraku. Otapa se u vodi do 8,3 posto na 20 ° C i potpuno se miješa s alkoholom i eterom.

22

 Period od oko 100 godina obilježio je razdoblje od otkrića furfurala u laboratoriju do prve komercijalne proizvodnje 1922. Sljedeći industrijski razvoj pruža izvrstan primjer industrijske uporabe poljoprivrednih ostataka. Kukuruz, ljuske zobi, ljuske sjemenki pamuka, riža i bagasse glavni su izvori sirovina, čije godišnje punjenje osigurava kontinuiranu opskrbu. U procesu proizvodnje, puno sirovina i razrijeđene sumporne kiseline upari se pod pritiskom u velikim rotacijskim digestorima. Nastali furfural kontinuirano se uklanja parom i koncentrira destilacijom; destilat se pri kondenzaciji razdvaja u dva sloja. Donji sloj, koji sadrži mokri furfural, suši se vakuumskom destilacijom da se dobije furfural minimalne čistoće od 99 posto.

Furfural se koristi kao selektivno otapalo za rafiniranje ulja za podmazivanje i kolofonije te za poboljšanje karakteristika zaliha recikliranog dizelskog goriva i katalitičkog krekera. Intenzivno se koristi u proizvodnji smola vezanih abrazivnih kotača i za pročišćavanje butadiena potrebnog za proizvodnju sintetičke gume. Za proizvodnju najlona potreban je heksametilendiamin, čiji je furfural važan izvor. Kondenzacija s fenolom daje furfural-fenolne smole za razne namjene.

Kad pare furfurala i vodika prođu preko bakrenog katalizatora na povišenoj temperaturi, nastaje furfuril alkohol. Ovaj važan derivat koristi se u industriji plastike za proizvodnju cementa otpornih na koroziju i lijevanih predmeta. Slična hidrogenacija furfuril alkohola preko katalizatora nikla daje tetrahidrofurfuril alkohol, iz kojeg se dobivaju različiti esteri i dihidropiran.

 U svojim reakcijama kao aldehid, furfural jako podsjeća na benzaldehid. Dakle, podvrgava se Cannizzaro reakciji u jakoj vodenoj lužini; dimerizira se u furoin, C4H3OCO-CHOH-C4H3O, pod utjecajem kalijevog cijanida; pretvara se u hidrofuramid, (C4H3O-CH)3N2, djelovanjem amonijaka. Međutim, furfural se znatno razlikuje od benzaldehida na više načina, od kojih će autooksidacija poslužiti kao primjer. Izložen zraku na sobnoj temperaturi, furfural se razgrađuje i cijepa do mravlje kiseline i formilakrilne kiseline. Furoična kiselina je bijela kristalna krutina korisna kao baktericid i konzervans. Njegovi su esteri mirisne tekućine koje se koriste kao sastojci parfema i aroma.


Vrijeme objavljivanja: kolovoz-15-2020